AŞKIN TÖREN’DEN ‘BORÇ’ AÇIKLAMASINA CEVAP GELDİ

Gündem 26.04.2024 - 15:10, Güncelleme: 26.04.2024 - 15:10 4029+ kez okundu.
 

AŞKIN TÖREN’DEN ‘BORÇ’ AÇIKLAMASINA CEVAP GELDİ

Aşkın Tören’den Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin borç açıklamasına cevap geldi.

Aşkın Tören’den Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin borç açıklamasına cevap geldi. Başkan Ulaş Tepe’nin rakamlarla oynayarak algı yarattığını ifade eden eski Başkan Tören, “Propaganda uğruna rakamlarla oynamak, algı siyaseti yapmak, onca emeği yok saymak, itibar suikastı yapacak kadar ileri giderek muhasebe tekniğini ve bütçe gereklerini gölgelemek kamuoyu vicdanının asla kabul etmeyeceği bir yöntemdir.” dedi. Altınordu Belediyesinin devrettikleri mali tablosu ile ilgili bilgi veren Tören, görev sürelerinin ilk dört yılında borçlanmaya gitmediklerini ancak tüm dünyayı etkileyen olumsuzluklar karşısında proje bazlı kredi ve ikraz kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Tören, dönemlerinde kullandıkları toplam kredi ve ikraz toplamının 208 MİLYON TL olduğunu ve kredinin 3 ila 5 yıl vadeli olduğunu ifade etti. Piyasa borcunun ise 220 MİLYON 723 BİN TL olduğunu belirten Aşkın Tören, 2024 yılı bütçesinden ödenecek kredi borcunun 108 Milyon TL, yine piyasa borcu ile birlikte 2024 yılında ödenecek toplam borç tutarının 328 MİLYON 723 Bin TL olduğunu belirtti. Öte yandan Altınordu Belediyesinin 2024 yılı Bütçesinin ise 1 MİLYAR 340 MİLYON TL olduğuna dikkat çeken Aşkın Tören, borcun 2024 yılı bütçesine oranının ise YÜZDE 24,2 olduğunu söyledi. 2019 yılında devraldıkları belediyenin toplam borç tutarının cari yıl gelir bütçesine oranının yüzde 260 olduğunu, devrettiklerinde ise bu oranı yüzde 58’lere gerileterek burada yüzde 600’lük bir iyileşme sağladıklarını açıkladı. Yine Başkan Tepe’nin “2024 yılı bütçesinin yüzde 60’nın kullanmışlar” iddiasını ise rakamlarla çürüten Tören, “Görevi devrettiğimiz 5 NİSAN 2024 tarihine kadar yapılan tüm harcamaların 324 MİLYON 500 BİN TL olduğu, bunun da 2024 yılı bütçesine oranının ise YÜZDE 24 olduğu açıkça görülecektir.” ifadelerine yer verdi. Aşkın Tören, SGK’ya, Maliyeye, Belediye çalışanına ve Kamu kurumlarına BORCU OLMAYAN bir belediye devrettiklerini de sözlerine ekledi. Aşkın Tören’in konuya dair basın açıklaması: Saygıdeğer Altınordulu Hemşehrilerimiz! Millet iradesini her şeyden üstün tutan anlayışımız ve en önemli müşterek değerimiz olan Demokrasiye inancımız gereği 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde halkımızın sandıkta tecelli eden iradesini tereddütsüz başımızın tacı ettiğimizi her platformda beyan etmiştik. Halkımızın 2019 Mahalli İdareler Seçiminde bize teslim ettiği emaneti yine halkımızın kararı ile Altınordu Belediye başkanı seçilen Sn. Ulaş Tepe’ye 5 Nisan 2024 Cuma günü devretmiştik. Düzenlenen devir teslim töreninde de 5 yıl boyunca ortaya koyduğumuz hizmet ve eser belediyeciliğini daha güzel hizmet ve eserlerle taçlandırması, şehir kimliğinin ve kültürel mirasın korunması, görev süremiz boyunca kendimize şiar edindiğimiz “insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik’’ anlayışıyla hizmetlerinde olmaktan onur duyduğumuz, bu şehirde yaşayan insanlarımız ve gelecek nesillerimiz adına iyi dileklerimizi kendilerine iletmiştik. Ancak seçim döneminde ne yazık ki sadece algılara oynayarak propaganda sürecini yürüten Sn. Ulaş Tepe’nin seçim sonrasında da anlaşılması zor bir şekilde aynı yöntemi devam ettirdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Siyasi etikten uzak, propaganda uğruna rakamlarla oynamak, algı siyaseti yapmak, onca emeği yok saymak, itibar suikastı yapacak kadar ileri giderek muhasebe tekniğini ve bütçe gereklerini gölgelemek kamuoyu vicdanının asla kabul etmeyeceği bir yöntemdir. Oysa biz ilk günden itibaren siyasetin Altınordu özelinde centilmence geçmesi gerektiğine inandık ve bu sözümüze hep sadık kaldık. 5 yıllık görev süremiz boyunca Aziz hemşehrilerimizi hiç yanıltmadık hiç aldatmadık. Bu nedenle bizim hakka, hakikate, kadere, kendimize ve yaptıklarımıza olan güvenimiz tamdır. Biz hep Altınordu bize emanettir dedik. Emanetin yükü ağırdır bilinciyle de her bir kuruşun hesabını verme sorumluluğumuzdan bir an olsun taviz vermedik. Ancak Sn. Ulaş Tepe çamur at izi kalsın felsefesine inansa da iyilerin ne gönülleri kir tutar ne de akılları pas. Sandıkta tercihini bizden yana yapan ya da yapmayan her birinin gönlünde yer tuttuğumuzu bildiğimiz hemşehrilerimizin de bu gerçekleri muhasebe edeceklerinden en küçük bir şüphemiz yok. Sn. Ulaş Tepe yaptığı açıklamada Altınordu Belediyesinin toplam 787 MİLYON 920 BİN TL borcu olduğunu, bu borcun da 220 MİLYON 723 BİN TL’sinin piyasa borcu, 582 MİLYON 782 BİN TL’sinin ise kredi borcu olduğunu, ayrıca 2024 yılı bütçesinin yüzde 60’ının da kullanıldığını beyan ve afişe etti. Sn. Ulaş Tepe’nin 3 ayda bütçenin yüzde 60’ını harcamışlar iddiasından başlayacak olursak. Eğer bu iddia matematik ve bütçe tekniği bilgisizliğinden kaynaklanmıyorsa tamamen yürüttüğü algı siyasetine malzeme oluşturmak üzere yapılmış gerçek dışı boş bir iddiadan ibarettir. Belediye kayıtlarında da mevcut olan gerçekler ise; Görevi devrettiğimiz 5 NİSAN 2024 tarihine kadar yapılan tüm harcamaların 324 MİLYON 500 BİN TL olduğu, Bunun da 2024 yılı bütçesi olan 1 MİLYAR 340 MİLYON TL’ye oranının ise YÜZDE 24,2 olduğu açıkça görülecektir. Belediyeler, yapacağı hizmetler için 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda bütçe hazırlarlar ve bütçede de gelirlere ve giderlere ayrıntılı olarak yer verirler. Diğer taraftan Belediyelerin yaptırdığı tüm iş ve işlemler için hak edişler düzenlenir ve bunlar gelir ve gider kaleminde muhasebeleştirilerek emanet hesaplarına kaydedilir. Onaylanan hak edişler ise belediyenin planlanan gelirleriyle öncelik sıralaması ve bütçe gereklerine göre ödenir. Yıl sonunda da bütçe performansı Belediye Meclislerinin, ilgili Kurumların ve kamuoyunun bilgi ve onayına sunulur. Biz hem kamuoyuna beyanlarımızda hem de Belediye Meclisimizdeki açıklamalarımızda; SGK’ya, Maliyeye, Belediye çalışanına, Kamu kurumlarına, BORCU OLMAYAN ve bu durumu Resmî belgeleri ile kamuoyu ile paylaşan bir yönetimiz. Biz Belediyeyi devraldığımızda toplam borç tutarının cari yıl gelir bütçesine oranı yüzde 260’a tekabül ediyordu. Biz bu oranı yüzde 58’lere kadar gerilettik. Yani bir başka ifadeyle toplam borçları bütçenin karşılama oranında yüzde 600’lük bir iyileşme sağladık. Muhasebe ve bütçelemede esas kurallardan en önemlisi “Dönemsellik İlkesi”dir. Bu ilke dikkate alınmadan yapılan hiçbir hesap ve analiz doğru değildir. Kendi dönemlerindeki olumsuzluklara, başarısızlıklara zemin hazırlamak ve algı yaratmak adına dönemsellik İlkesi terk edilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığına üzülerek şahit olmaktayız. Açıklayacağımız rakamların tamamı Belediyemizin kayıtlarında mevcut olup algı ve propagandadan uzak bir şekilde, gerçekçi ve bilimsel analizlere tabi tutulduğunda gerçek gün gibi ortaya çıkacaktır. Dönemimizde Belediyenin mali tablosunda gerçekleştirdiğimiz bu iyileşmeyi, güçlü ve dirençli hale getirdiğimiz ekonomisini, büyüyen bütçesini, sahadaki yatırımlarını, insanımızın memnuniyetini yok sayarak hata aramak şehrimize kaybettirir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine, küresel ekonomik dalgalanmalara, dört bir yanımızda yaşanan savaşlara, deprem ve sel felaketine, mahkeme kararları ile iptal edilen imar planları nedeniyle en önemli gelir kalemlerinden inşaat ruhsat gelirlerinden mahrum kalmamıza rağmen mali disiplin ve tasarruf ekonomisinden taviz vermeden önceki yönetimden devralınan hizmet ve projeleri de kararlılıkla tamamladık. Ancak yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler, görev süresinin ilk dört yılında borçlanmayan Belediye yönetimimizi şehrimizin ticaretine, ekonomik hayatına özellikle istihdam alt yapısına yönelik ve yine şehrimizde başlattığımız modern değişim ve dönüşümü devam ettirecek proje bazlı hizmet ve yatırımlarda kullanılmak üzere kredi ve ikraz kullanmak zorunda bırakmıştır. Belediye Meclisi kararları ile dönemimizde kullandığımız kredi ve ikraz toplamı 208 MİLYON TL olup bu miktarın 2024 yılı bütçesi olan 1 MİLYAR 340 MİLYON TL’ye oranının ise yüzde 15,5 olduğu dikkate alındığında, bu oranın Belediyelerde eşi ve benzeri az bulunan bir durum olduğu her türlü izahın ötesindedir. Öte yandan kullandığımız krediler karşılığında şehrimize kazandırdığımız ve ayrıntılarını sizlerle paylaşacağımız hizmet, eser ve projelerimizin bugünkü ekonomik değeri ve yatırım maliyeti ile oluşturduğu sosyal faydaları aziz kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz. Devrettiğimiz Belediyenin mali tablosuna rakamlar üzerinden bakacak olursak: 2024 yılına ait ödenecek kredi tutarı (faizler dahil)       108 MİLYON TL 2024 yılına ait piyasa borçları (60 MİLYONU Belediyemiz iştiraki ALBEL A.Ş’ye olmak üzere)                                                                220 MİLYON TL 2024 YILINDA ÖDENECEK TOPLAM BORÇ                   328 MİLYON TL 2024 yılı toplam bütçesi                                  1 MİLYAR 340 MİLYON TL DÖNEMSELLİK İLKESİ GEREĞİ BORCUN BÜTÇEYE ORANI                                                                                                    % 24 DÖNEMİMİZDE KULLANILAN KREDİ MİKTARI            208 MİLYON TL (Altyapı, TEKSTİLPARK, Deprem Harcamaları için destek kredileri ve arsa için kullanılan kredi / 3-4 yıl vadeli bir kısmı dönemimizde ödendi / 3 yıl sonra kapanacak) GEÇMİŞ DÖNEMDEN KALAN KREDİ TOPLAMI             60 MİLYON TL (10 yıl vadeli 4-5 yıl sonra bitecek) Temerrüde düşen kredi miktarı                                                0 TL Kamu borcu (Vergi, Prim, Valilik, OBB, Ajans Payı)                   0 TL 9 ay için ortalama gider                                                  720 MİLYON TL (Ücret, Vergi, Prim, Kredi taksitleri dahil ortalama) 9 ay için ortalama gelir                                                   900 MİLYON TL 9 aylık gelir fazlası                                                          180 MİLYON TL Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, bırakınız borçlu belediyeyi, bütçesi artıda bir Belediye teslim etmişiz. Kaldı ki biz hiçbir zaman “Borçsuz bir Belediyeyiz!” ifadesini de kullanmadık. 2024 yılı bütçe sunumunda; “31 Aralık 2023 yılı itibariyle bu bütçe gururla ifade edebilirim ki SGK’ya, Maliyeye, Vergi dairesine, çalışanına, kurumlara sıfır borçla 2024 gerçekleşmelerine kararlı bir şeklide yürüyen bir bütçedir.” İfadelerini kullandığımız kayıtlarda mevcuttur. Kim ne derse desin, hangi kirli strateji için gerçekler manipüle edilirse edilsin; kamuoyu vicdanında doğru, rasyonel ve şeffaf bir bütçe yöntemiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, örnek gösterilmiş bir mali yapıya ulaştığımız gerçeği yer etmiş ve değişmeyecektir. Rakamlarla ortaya koyduğumuz tüm bu gerçekler ışığında rahatlıkla ve gururla ifade ediyoruz ki; Altınordu Belediyesinin bütçesini 12 kat büyütmüş, Yasaların vermiş olduğu borçlanma yetkisinin bir kısmını rasyonel davranarak sadece proje ve yatırım bazlı kullanmış, Borç miktarının cari yıl bütçesine oranını yüzde 260‘lardan yüzde 58‘lere kadar çekerek disipline etmiş, Mali disiplinden ödün vermeden klasik belediyecilik hizmetlerini bütüncül anlayışla, adil ve eşit bir şekilde şehrin ihtiyacı olan önceliklerden de taviz vermeden, 92 Mahalleye bütün şehir eşit hizmet anlayışıyla dokunmaya çalışmış, Emekten ve emekçiden yana tavrımızla çalışanlarımızın yüzlerini hep güldürmüş ve mali tablodaki başarısını çalışma arkadaşlarının refahına da yansıtarak ücretlerinde yaklaşık yüzde 1000 iyileştirme yapmış, 30’un üzerinde aracı Belediyemize kazandırarak millileşme yönünde güçlü adımlar atmış, İstihdama ve özellikle de kadınların istihdamına katkı sağlamak adına Belediye eliyle şehrimizin sosyal yönlü en önemli sorunu olan işsizliğin çözümü için inisiyatif almış, 2. Etabı da tamamlandığında doğrudan ve dolaylı 1500 kişinin istihdam edileceği dev yatırım TEKSTİLPARK FABRİKAMIZIN 1. Etabını tamamlamış, Bu şehirde tek bir gencimiz dahi mesleksiz kalmayacak sözümüzün adeta vücut bulmuş hali olan; Aynı anda 150 kişinin ücretsiz eğitim aldığı Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezini, 40 kişi kapasiteli Hazır Giyim Uygulamaları Merkezini, 200 kişi istihdam kapasiteli Tekstil Atölyesini, Kadın Girişimci Merkezini, Kadın Kooperatifini, Kariyer Merkezini, Aile Danışma Merkezini Belediyecilik hizmetleri yönünden yine şehrimizde bir ilk olan Ceren Özdemir Oyun ve Masal Evini (kreş) hayata geçirmiş, Modern şehirleşme örneği sektörel ticaret merkezi Altınordu Galericiler Sitesini inşa etmiş, Gençlerimiz ve çocuklarımız için; Gençlik Merkezi, Sanat Kafe, Teknoloji Tasarım Atölyesi, Kütüphane E-Spor Merkezi, Trafik Eğitim Parkı ve butik sinema, Semt Sahaları yapmış, Özel çocuklarımız için; 52+1 Menekşe Kafe Durugöl Menekşe Kafe gibi sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerini hayata geçirip hizmete sunmuş, Tarımsal üretimi güçlendirmek için; Ata Tohum Merkezini şehre kazandırmış, İyi tarım uygulamaları (Seracılık)   Kent kimliği ve şehir estetiğine katkı vermek amacıyla; Yıllardır unutulan sokaklarımızı iyileştirmiş,   Tarihi sokaklarımızı nakış nakış işlemiş, Şehir Düşünce Enstitüsünü açmış, 92 Mahallemizde dev altyapı ve üstyapı yatırımları ile şehirde modern değişim ve dönüşümü gözle görülür hale getirmiş, Gastronomiyi odağa alarak; Yerel Lezzet Durağı Coğrafi İşaretli Ürünler Satış Merkezini hizmete sunmuş, Bütün bunların yanı sıra yük olan değil yük alan bir anlayışla daima hemşehrilerinin yanında yer almış, Pandemi döneminde öğrencilerden köylü üreticilere, şoförlerden genelgeyle işyeri kapanan esnafa, kantincilerden çay ocaklarına, sporcu ve antrenörlerden amatör spor kulüplerine, arıcılardan balıkçılara varıncaya kadar toplumun tüm kesimlerine dokunmuş ve “Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketleri” ile o günkü rakamlarla 55 MİLYON TL’yi hemşehrileri ile paylaşmış, Yaşanan ekonomik zorluklar karşısında Belediye Meclis kararı ile güncel rakamlarla yaklaşık 200 MİLYON TL “Asfalt parasından” feragat etmiş, Bir Belediye yönetimi olarak insanımızı yaşanabilir, modern, sürdürülebilir, dirençli ve yaşam standardı yüksek bir şehirle buluşturmaya, huzurlu, mutlu ve ışığı sönmeyen bir şehir inşa etmeye gayret gösterdik. Şehrimizde bir arada yaşama iradesini, kent demokrasisini güçlendirmek, kent değerlerini ve kültürel mirası koruyup geliştirmek, bize duyulan umut ve güven ile güçlü yarınları oluşturabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Beş yıllık görev süremiz içerisinde elbette her şeyi yapamadık, elbette her eksiği gideremedik. Ama çok güçlü bir ön söz yazdık ve milletimizin bu konuda bize oy versin vermesin yüzde 65 güvenini kazanmış bir Belediye yönetimi olarak da üstlendiğimiz kutlu görevi başımız dik alnımız ak bir şekilde devrettik. İstiyoruz ki bu hizmetler aynı üslup, anlayış, aynı kararlılık ve aynı sorumlulukla devam ettirilsin. Son olarak şu hususlara dikkat çekmek isteriz. Halkımızın iradesinin tecelligahı olan Altınordu Belediye Meclisimizde çoğunlukçu bir anlayış yerine çoğulculuğu merkeze alarak, ben yaptım oldu anlayışından uzak, ortak akılla, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden ayrılmadan tüm kararlarımızı demokratik bir olgunluk içerisinde müzakere ederek almaya özen gösterdik. Gerçekler ortadadır. Ham akılla yapılan spekülasyonlar da bu gerçekleri saptıramaz. Biz, bu açıklamayı kendimiz için değil, sevdamız Altınordu’muza ve hemşerilerimize duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak yapıyoruz. Şahsımıza duyulan güven ve açılan gönüller adına süreci titizlikle takip edeceğiz. Bu vesile ile aziz hemşehrilerimize ve kamuoyuna gönül dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi, en derin hürmetlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
Aşkın Tören’den Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin borç açıklamasına cevap geldi.

Aşkın Tören’den Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin borç açıklamasına cevap geldi.

Başkan Ulaş Tepe’nin rakamlarla oynayarak algı yarattığını ifade eden eski Başkan Tören, “Propaganda uğruna rakamlarla oynamak, algı siyaseti yapmak, onca emeği yok saymak, itibar suikastı yapacak kadar ileri giderek muhasebe tekniğini ve bütçe gereklerini gölgelemek kamuoyu vicdanının asla kabul etmeyeceği bir yöntemdir.” dedi.

Altınordu Belediyesinin devrettikleri mali tablosu ile ilgili bilgi veren Tören, görev sürelerinin ilk dört yılında borçlanmaya gitmediklerini ancak tüm dünyayı etkileyen olumsuzluklar karşısında proje bazlı kredi ve ikraz kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Tören, dönemlerinde kullandıkları toplam kredi ve ikraz toplamının 208 MİLYON TL olduğunu ve kredinin 3 ila 5 yıl vadeli olduğunu ifade etti.

Piyasa borcunun ise 220 MİLYON 723 BİN TL olduğunu belirten Aşkın Tören, 2024 yılı bütçesinden ödenecek kredi borcunun 108 Milyon TL, yine piyasa borcu ile birlikte 2024 yılında ödenecek toplam borç tutarının 328 MİLYON 723 Bin TL olduğunu belirtti.

Öte yandan Altınordu Belediyesinin 2024 yılı Bütçesinin ise 1 MİLYAR 340 MİLYON TL olduğuna dikkat çeken Aşkın Tören, borcun 2024 yılı bütçesine oranının ise YÜZDE 24,2 olduğunu söyledi.

2019 yılında devraldıkları belediyenin toplam borç tutarının cari yıl gelir bütçesine oranının yüzde 260 olduğunu, devrettiklerinde ise bu oranı yüzde 58’lere gerileterek burada yüzde 600’lük bir iyileşme sağladıklarını açıkladı.

Yine Başkan Tepe’nin “2024 yılı bütçesinin yüzde 60’nın kullanmışlar” iddiasını ise rakamlarla çürüten Tören, “Görevi devrettiğimiz 5 NİSAN 2024 tarihine kadar yapılan tüm harcamaların 324 MİLYON 500 BİN TL olduğu, bunun da 2024 yılı bütçesine oranının ise YÜZDE 24 olduğu açıkça görülecektir.” ifadelerine yer verdi.

Aşkın Tören, SGK’ya, Maliyeye, Belediye çalışanına ve Kamu kurumlarına BORCU OLMAYAN bir belediye devrettiklerini de sözlerine ekledi.

Aşkın Tören’in konuya dair basın açıklaması:

Saygıdeğer Altınordulu Hemşehrilerimiz!

Millet iradesini her şeyden üstün tutan anlayışımız ve en önemli müşterek değerimiz olan Demokrasiye inancımız gereği 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde halkımızın sandıkta tecelli eden iradesini tereddütsüz başımızın tacı ettiğimizi her platformda beyan etmiştik.

Halkımızın 2019 Mahalli İdareler Seçiminde bize teslim ettiği emaneti yine halkımızın kararı ile Altınordu Belediye başkanı seçilen Sn. Ulaş Tepe’ye 5 Nisan 2024 Cuma günü devretmiştik.

Düzenlenen devir teslim töreninde de 5 yıl boyunca ortaya koyduğumuz hizmet ve eser belediyeciliğini daha güzel hizmet ve eserlerle taçlandırması, şehir kimliğinin ve kültürel mirasın korunması, görev süremiz boyunca kendimize şiar edindiğimiz “insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik’’ anlayışıyla hizmetlerinde olmaktan onur duyduğumuz, bu şehirde yaşayan insanlarımız ve gelecek nesillerimiz adına iyi dileklerimizi kendilerine iletmiştik.

Ancak seçim döneminde ne yazık ki sadece algılara oynayarak propaganda sürecini yürüten Sn. Ulaş Tepe’nin seçim sonrasında da anlaşılması zor bir şekilde aynı yöntemi devam ettirdiğine üzülerek şahit oluyoruz.

Siyasi etikten uzak, propaganda uğruna rakamlarla oynamak, algı siyaseti yapmak, onca emeği yok saymak, itibar suikastı yapacak kadar ileri giderek muhasebe tekniğini ve bütçe gereklerini gölgelemek kamuoyu vicdanının asla kabul etmeyeceği bir yöntemdir.

Oysa biz ilk günden itibaren siyasetin Altınordu özelinde centilmence geçmesi gerektiğine inandık ve bu sözümüze hep sadık kaldık. 5 yıllık görev süremiz boyunca Aziz hemşehrilerimizi hiç yanıltmadık hiç aldatmadık. Bu nedenle bizim hakka, hakikate, kadere, kendimize ve yaptıklarımıza olan güvenimiz tamdır.

Biz hep Altınordu bize emanettir dedik. Emanetin yükü ağırdır bilinciyle de her bir kuruşun hesabını verme sorumluluğumuzdan bir an olsun taviz vermedik.

Ancak Sn. Ulaş Tepe çamur at izi kalsın felsefesine inansa da iyilerin ne gönülleri kir tutar ne de akılları pas.

Sandıkta tercihini bizden yana yapan ya da yapmayan her birinin gönlünde yer tuttuğumuzu bildiğimiz hemşehrilerimizin de bu gerçekleri muhasebe edeceklerinden en küçük bir şüphemiz yok.

Sn. Ulaş Tepe yaptığı açıklamada Altınordu Belediyesinin toplam 787 MİLYON 920 BİN TL borcu olduğunu, bu borcun da 220 MİLYON 723 BİN TL’sinin piyasa borcu, 582 MİLYON 782 BİN TL’sinin ise kredi borcu olduğunu, ayrıca 2024 yılı bütçesinin yüzde 60’ının da kullanıldığını beyan ve afişe etti.

Sn. Ulaş Tepe’nin 3 ayda bütçenin yüzde 60’ını harcamışlar iddiasından başlayacak olursak. Eğer bu iddia matematik ve bütçe tekniği bilgisizliğinden kaynaklanmıyorsa tamamen yürüttüğü algı siyasetine malzeme oluşturmak üzere yapılmış gerçek dışı boş bir iddiadan ibarettir.

Belediye kayıtlarında da mevcut olan gerçekler ise;

 • Görevi devrettiğimiz 5 NİSAN 2024 tarihine kadar yapılan tüm harcamaların 324 MİLYON 500 BİN TL olduğu,
 • Bunun da 2024 yılı bütçesi olan 1 MİLYAR 340 MİLYON TL’ye oranının ise YÜZDE 24,2 olduğu açıkça görülecektir.

Belediyeler, yapacağı hizmetler için 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda bütçe hazırlarlar ve bütçede de gelirlere ve giderlere ayrıntılı olarak yer verirler.

Diğer taraftan Belediyelerin yaptırdığı tüm iş ve işlemler için hak edişler düzenlenir ve bunlar gelir ve gider kaleminde muhasebeleştirilerek emanet hesaplarına kaydedilir.

Onaylanan hak edişler ise belediyenin planlanan gelirleriyle öncelik sıralaması ve bütçe gereklerine göre ödenir. Yıl sonunda da bütçe performansı Belediye Meclislerinin, ilgili Kurumların ve kamuoyunun bilgi ve onayına sunulur.

Biz hem kamuoyuna beyanlarımızda hem de Belediye Meclisimizdeki açıklamalarımızda;

 • SGK’ya,
 • Maliyeye,
 • Belediye çalışanına,
 • Kamu kurumlarına,

BORCU OLMAYAN ve bu durumu Resmî belgeleri ile kamuoyu ile paylaşan bir yönetimiz.

Biz Belediyeyi devraldığımızda toplam borç tutarının cari yıl gelir bütçesine oranı yüzde 260’a tekabül ediyordu.

 • Biz bu oranı yüzde 58’lere kadar gerilettik.
 • Yani bir başka ifadeyle toplam borçları bütçenin karşılama oranında yüzde 600’lük bir iyileşme sağladık.

Muhasebe ve bütçelemede esas kurallardan en önemlisi “Dönemsellik İlkesi”dir. Bu ilke dikkate alınmadan yapılan hiçbir hesap ve analiz doğru değildir. Kendi dönemlerindeki olumsuzluklara, başarısızlıklara zemin hazırlamak ve algı yaratmak adına dönemsellik İlkesi terk edilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığına üzülerek şahit olmaktayız.

Açıklayacağımız rakamların tamamı Belediyemizin kayıtlarında mevcut olup algı ve propagandadan uzak bir şekilde, gerçekçi ve bilimsel analizlere tabi tutulduğunda gerçek gün gibi ortaya çıkacaktır.

Dönemimizde Belediyenin mali tablosunda gerçekleştirdiğimiz bu iyileşmeyi, güçlü ve dirençli hale getirdiğimiz ekonomisini, büyüyen bütçesini, sahadaki yatırımlarını, insanımızın memnuniyetini yok sayarak hata aramak şehrimize kaybettirir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine, küresel ekonomik dalgalanmalara, dört bir yanımızda yaşanan savaşlara, deprem ve sel felaketine, mahkeme kararları ile iptal edilen imar planları nedeniyle en önemli gelir kalemlerinden inşaat ruhsat gelirlerinden mahrum kalmamıza rağmen mali disiplin ve tasarruf ekonomisinden taviz vermeden önceki yönetimden devralınan hizmet ve projeleri de kararlılıkla tamamladık.

Ancak yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler, görev süresinin ilk dört yılında borçlanmayan Belediye yönetimimizi şehrimizin ticaretine, ekonomik hayatına özellikle istihdam alt yapısına yönelik ve yine şehrimizde başlattığımız modern değişim ve dönüşümü devam ettirecek proje bazlı hizmet ve yatırımlarda kullanılmak üzere kredi ve ikraz kullanmak zorunda bırakmıştır.

Belediye Meclisi kararları ile dönemimizde kullandığımız kredi ve ikraz toplamı 208 MİLYON TL olup bu miktarın 2024 yılı bütçesi olan 1 MİLYAR 340 MİLYON TL’ye oranının ise yüzde 15,5 olduğu dikkate alındığında, bu oranın Belediyelerde eşi ve benzeri az bulunan bir durum olduğu her türlü izahın ötesindedir.

Öte yandan kullandığımız krediler karşılığında şehrimize kazandırdığımız ve ayrıntılarını sizlerle paylaşacağımız hizmet, eser ve projelerimizin bugünkü ekonomik değeri ve yatırım maliyeti ile oluşturduğu sosyal faydaları aziz kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz.

Devrettiğimiz Belediyenin mali tablosuna rakamlar üzerinden bakacak olursak:

2024 yılına ait ödenecek kredi tutarı (faizler dahil)       108 MİLYON TL

2024 yılına ait piyasa borçları (60 MİLYONU Belediyemiz iştiraki ALBEL A.Ş’ye olmak üzere)                                                                220 MİLYON TL

2024 YILINDA ÖDENECEK TOPLAM BORÇ                   328 MİLYON TL

2024 yılı toplam bütçesi                                  1 MİLYAR 340 MİLYON TL

DÖNEMSELLİK İLKESİ GEREĞİ BORCUN BÜTÇEYE ORANI                                                                                                    % 24
DÖNEMİMİZDE KULLANILAN KREDİ MİKTARI            208 MİLYON TL

(Altyapı, TEKSTİLPARK, Deprem Harcamaları için destek kredileri ve arsa için kullanılan kredi / 3-4 yıl vadeli bir kısmı dönemimizde ödendi / 3 yıl sonra kapanacak)

GEÇMİŞ DÖNEMDEN KALAN KREDİ TOPLAMI             60 MİLYON TL

(10 yıl vadeli 4-5 yıl sonra bitecek)

Temerrüde düşen kredi miktarı                                                0 TL
Kamu borcu
(Vergi, Prim, Valilik, OBB, Ajans Payı)                   0 TL

9 ay için ortalama gider                                                  720 MİLYON TL

(Ücret, Vergi, Prim, Kredi taksitleri dahil ortalama)
9 ay için ortalama gelir                                                   900 MİLYON TL
9 aylık gelir fazlası                                                          180 MİLYON TL

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, bırakınız borçlu belediyeyi, bütçesi artıda bir Belediye teslim etmişiz.

Kaldı ki biz hiçbir zaman “Borçsuz bir Belediyeyiz!” ifadesini de kullanmadık. 2024 yılı bütçe sunumunda; “31 Aralık 2023 yılı itibariyle bu bütçe gururla ifade edebilirim ki SGK’ya, Maliyeye, Vergi dairesine, çalışanına, kurumlara sıfır borçla 2024 gerçekleşmelerine kararlı bir şeklide yürüyen bir bütçedir.” İfadelerini kullandığımız kayıtlarda mevcuttur.

Kim ne derse desin, hangi kirli strateji için gerçekler manipüle edilirse edilsin; kamuoyu vicdanında doğru, rasyonel ve şeffaf bir bütçe yöntemiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, örnek gösterilmiş bir mali yapıya ulaştığımız gerçeği yer etmiş ve değişmeyecektir.

Rakamlarla ortaya koyduğumuz tüm bu gerçekler ışığında rahatlıkla ve gururla ifade ediyoruz ki;

 • Altınordu Belediyesinin bütçesini 12 kat büyütmüş,
 • Yasaların vermiş olduğu borçlanma yetkisinin bir kısmını rasyonel davranarak sadece proje ve yatırım bazlı kullanmış,
 • Borç miktarının cari yıl bütçesine oranını yüzde 260‘lardan yüzde 58‘lere kadar çekerek disipline etmiş,
 • Mali disiplinden ödün vermeden klasik belediyecilik hizmetlerini bütüncül anlayışla, adil ve eşit bir şekilde şehrin ihtiyacı olan önceliklerden de taviz vermeden, 92 Mahalleye bütün şehir eşit hizmet anlayışıyla dokunmaya çalışmış,
 • Emekten ve emekçiden yana tavrımızla çalışanlarımızın yüzlerini hep güldürmüş ve mali tablodaki başarısını çalışma arkadaşlarının refahına da yansıtarak ücretlerinde yaklaşık yüzde 1000 iyileştirme yapmış,
 • 30’un üzerinde aracı Belediyemize kazandırarak millileşme yönünde güçlü adımlar atmış,
 • İstihdama ve özellikle de kadınların istihdamına katkı sağlamak adına Belediye eliyle şehrimizin sosyal yönlü en önemli sorunu olan işsizliğin çözümü için inisiyatif almış, 2. Etabı da tamamlandığında doğrudan ve dolaylı 1500 kişinin istihdam edileceği dev yatırım TEKSTİLPARK FABRİKAMIZIN 1. Etabını tamamlamış,
 • Bu şehirde tek bir gencimiz dahi mesleksiz kalmayacak sözümüzün adeta vücut bulmuş hali olan;
 • Aynı anda 150 kişinin ücretsiz eğitim aldığı Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezini,
 • 40 kişi kapasiteli Hazır Giyim Uygulamaları Merkezini,
 • 200 kişi istihdam kapasiteli Tekstil Atölyesini,
 • Kadın Girişimci Merkezini,
 • Kadın Kooperatifini,
 • Kariyer Merkezini,
 • Aile Danışma Merkezini
 • Belediyecilik hizmetleri yönünden yine şehrimizde bir ilk olan Ceren Özdemir Oyun ve Masal Evini (kreş) hayata geçirmiş,
 • Modern şehirleşme örneği sektörel ticaret merkezi Altınordu Galericiler Sitesini inşa etmiş,
 • Gençlerimiz ve çocuklarımız için;
 • Gençlik Merkezi,
 • Sanat Kafe,
 • Teknoloji Tasarım Atölyesi,
 • Kütüphane
 • E-Spor Merkezi,
 • Trafik Eğitim Parkı ve butik sinema,
 • Semt Sahaları yapmış,
 • Özel çocuklarımız için;
 • 52+1 Menekşe Kafe
 • Durugöl Menekşe Kafe

gibi sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerini hayata geçirip hizmete sunmuş,

 • Tarımsal üretimi güçlendirmek için;
 • Ata Tohum Merkezini şehre kazandırmış,
 • İyi tarım uygulamaları (Seracılık)  
 • Kent kimliği ve şehir estetiğine katkı vermek amacıyla;
 • Yıllardır unutulan sokaklarımızı iyileştirmiş,  
 • Tarihi sokaklarımızı nakış nakış işlemiş,
 • Şehir Düşünce Enstitüsünü açmış,
 • 92 Mahallemizde dev altyapı ve üstyapı yatırımları ile şehirde modern değişim ve dönüşümü gözle görülür hale getirmiş,
 • Gastronomiyi odağa alarak;
 • Yerel Lezzet Durağı
 • Coğrafi İşaretli Ürünler Satış Merkezini hizmete sunmuş,
 • Bütün bunların yanı sıra yük olan değil yük alan bir anlayışla daima hemşehrilerinin yanında yer almış,
 • Pandemi döneminde öğrencilerden köylü üreticilere, şoförlerden genelgeyle işyeri kapanan esnafa, kantincilerden çay ocaklarına, sporcu ve antrenörlerden amatör spor kulüplerine, arıcılardan balıkçılara varıncaya kadar toplumun tüm kesimlerine dokunmuş ve “Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketleri” ile o günkü rakamlarla 55 MİLYON TL’yi hemşehrileri ile paylaşmış,
 • Yaşanan ekonomik zorluklar karşısında Belediye Meclis kararı ile güncel rakamlarla yaklaşık 200 MİLYON TL “Asfalt parasından” feragat etmiş,

Bir Belediye yönetimi olarak insanımızı yaşanabilir, modern, sürdürülebilir, dirençli ve yaşam standardı yüksek bir şehirle buluşturmaya, huzurlu, mutlu ve ışığı sönmeyen bir şehir inşa etmeye gayret gösterdik.

Şehrimizde bir arada yaşama iradesini, kent demokrasisini güçlendirmek, kent değerlerini ve kültürel mirası koruyup geliştirmek, bize duyulan umut ve güven ile güçlü yarınları oluşturabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık.

Beş yıllık görev süremiz içerisinde elbette her şeyi yapamadık, elbette her eksiği gideremedik.

Ama çok güçlü bir ön söz yazdık ve milletimizin bu konuda bize oy versin vermesin yüzde 65 güvenini kazanmış bir Belediye yönetimi olarak da üstlendiğimiz kutlu görevi başımız dik alnımız ak bir şekilde devrettik.

İstiyoruz ki bu hizmetler aynı üslup, anlayış, aynı kararlılık ve aynı sorumlulukla devam ettirilsin.

Son olarak şu hususlara dikkat çekmek isteriz.

Halkımızın iradesinin tecelligahı olan Altınordu Belediye Meclisimizde çoğunlukçu bir anlayış yerine çoğulculuğu merkeze alarak, ben yaptım oldu anlayışından uzak, ortak akılla, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden ayrılmadan tüm kararlarımızı demokratik bir olgunluk içerisinde müzakere ederek almaya özen gösterdik.

Gerçekler ortadadır.

Ham akılla yapılan spekülasyonlar da bu gerçekleri saptıramaz.

Biz, bu açıklamayı kendimiz için değil, sevdamız Altınordu’muza ve hemşerilerimize duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak yapıyoruz.

Şahsımıza duyulan güven ve açılan gönüller adına süreci titizlikle takip edeceğiz.

Bu vesile ile aziz hemşehrilerimize ve kamuoyuna gönül dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi, en derin hürmetlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ordumanset.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.